recepcja.namisz@gmail.com   |   +48 500 001 668

Wpływ masażu na organizm człowieka

Wpływ masażu na organizm człowieka.

Poprzez masaż klasyczny wpływamy na następujące układy i tkanki: układ krwionośny i chłonny, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, tkankę skórną, mięśniową, stawy i aparat więzadłowy.

Wpływ masażu na układ krążenia.

Substancje odżywcze i tlen są dostarczane całemu organizmowi za pośrednictwem krwi. Za pomocą krwi odprowadzane są z tkanek i komórek produkty przemiany materii, które są wydalane z organizmu przez nerki i płuca. Za pomocą krwi wyrównywa jest i utrzymywana stała temperatura ciała, a także hormonalna regulacja działalności poszczególnych organów. „Płyn tkankowy, oddając komórkom substancje odżywcze, a zabierając produkty przemiany materii, przedostaje się poprzez naczynia włosowate do krwi lub przez naczynia limfatyczne uchodzące do dużych żył.” Na układ limfatyczny składają się naczynia limfatyczne właściwe, naczynia włosowate i węzły limfatyczne, w których zatrzymywane są bakterie i niszczone. Masaż oddziałuje na układ limfatyczny i krwionośny pobudzająco do pracy, co powoduję zaopatrzenie organów w substancje odżywcze i tlen, a także wchłanianie obrzęków i likwidację objawów zastoinowych. Pod wpływem masażu ułatwiony jest odpływ krwi żylnej, zmniejsza się opór krwi w tętnicach, co skutkuję lepszą pracą serca. Masaż wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych i wzrost szybkości obiegu krwi.

Wpływ masażu na układ nerwowy.

Układ nerwowy odpowiada za regulację wszelakich czynności organizmu. Cechuję go zdolność do dobierania bodźców, przewodzenia ich w postaci bodźców nerwowych dośrodkowych i przekazywanie z centralnego układu nerwowego do wszystkich organów. Masaż jest bodźcem mechanicznym oddziałującym na układ nerwowy obwodowy, jak i również układ nerwowy centralny za pośrednictwem włókien czuciowych obwodowych. Wpływając na układ nerwowy centralny powoduje wysyłanie bodźców do gruczołów wydzielania wewnętrznego, mięśni i poszczególnych narządów organizmu. Masaż może wpływać na układ nerwowy zarówno pobudzająco i uspokajająco. Pobudzająco wpływa mocna wibracja, ugniatanie i oklepywanie, a uspokajająco działa słaba wibracja, głaskanie i delikatne rozcieranie.

Wpływ masażu na układ oddechowy.

Pod wpływem masażu przyspieszona zostaje cyrkulacja krwi w naczyniach krwionośnych, co skutkuję zwiększeniem się ilości krwi dostarczanej do płuc, gdzie zachodzi wymiana gazowa. Masaż wpływa na poprawę działania układu oddechowego, dzięki czemu jest więcej krwi bogatej w tlen, potrzebnej narządom i tkankom.

Wpływ masażu na układ pokarmowy.

Masaż w sposób pośredni oddziałuje na układ pokarmowy polepszając jego ukrwienie, co skutkuję znaczna poprawą trawienia, przyspieszając wydalanie z przewodu produktów nie strawionych i poprawiając przyswajanie substancji odżywczych. Oddziałując na powłoki brzuszne technikami pobudzającymi lub rozluźniającymi, wpływamy na napięcie mięśni jelita cienkiego, ścian żołądka i jelita grubego. Drażniąc narządy jamy brzusznej wzmaga się wydzielanie hormonów żołądkowo – jelitowych. Masaż może powodować przepychanie zalegających mas kałowych w jelicie grubym.

Wpływ masażu na układ wydalniczy.

Masaż wpływa na układ wydalniczy powodując zwiększenie ilości przepływającej krwi przez nerki, a co za tym idzie poprawie ulega czynność filtracyjna nerek i wydalane są substancje przemiany materii w postaci moczu.

Wpływ masażu na tkankę skórną.

Skóra jest zewnętrzną powłoką ciała. Skóra tak samo jak i tkanka mózgowa i nerwy rozwija się z tego samego listka zarodkowego, i co za tym idzie jest ściśle związana z centralnym układem nerwowym, dlatego też odbiera różne bodźce jak: dotyk, ból, ciepło, zimno. W trakcie masażu usuwane są ze skóry obumarłe komórki naskórka, co wpływa na poprawę oddychania skóry. Poprawia się czynność wydalnicza gruczołów potowych i łojowych. Masaż ma wpływ na rozszerzenie się naczyń skórnych, co skutkuję poprawą odżywienia skóry oraz gruczołów znajdujących się w niej. Pod wpływem masażu przyspieszeniu ulega obieg chłonki i krwi w naczyniach skórnych, co skutkuję z jednej strony szybkim wydalaniem produktów przemiany materii, a z drugiej wzmożonym dostarczaniem organom i tkankom masowanego odcinka substancji odżywczych.

Wpływ masażu na tkankę mięśniową.

Mięśnie stanowią czynną część układu ruchowego. Czynność mięśni jest regulowana przez centralny układ nerwowy. Mięśnie poruszają nasze ciało, ale same bez bodźca układu nerwowego nie mogą działać. Najważniejszą właściwością mięśni jest ich zdolność do skurczów. W mięśniach znajdują się liczne naczynia krwionośne dostarczające krew nasyconą tlenem i substancjami odżywczymi. Substancje te służą do budowy tkanki mięśniowej i wytwarzania energii, dzięki której mięśnie są w stanie kurczyć. Masując dany mięsień lub grupę mięśniową, należy dążyć do usprawnienia mięśni, w zależności co chcemy uzyskać podnieść, czy obniżyć napięcie mięśniowe. Masażem możemy oddziaływać na mięśnie stymulując je lub relaksując, działając na nie obniżając ich napięcie lub pobudzając.